Faq

Kan mijn organisatie toegang tot Telemarc krijgen (vroeger Digiflow voor overheidsopdrachten)?

Opgelet: Deze FAQ geldt niet voor organisaties die toegang krijgen via het gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid (Vlaamse lokale overheden en onderdelen van de VO), noch voor OCMWs.

Je mag Telemarc gebruiken voor de verificatie van de uitsluitingscriteria van deelnemers aan een overheidsopdracht voor de welke uw organisatie aanbestende overheid is. Telemarc mag niet gebruikt worden voor een andere finaliteit.

Je kan via Public Search (http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknaamfonetischform.html ) nakijken of je onderneming gekend is als aanbestedende overheid.

Contacteer de Dienst Administratieve Vereenvoudiging (dav@premier.fed.be) als je een aanbestedende overheid vertegenwoordigt waarvan de hoedanigheid nog niet in de KBO is opgenomen.

Toegangsprocedure voor Telemarc (vroefer Digiflow voor overheidsopdrachten)

Om Telemarc te kunnen gebruiken moet de onderneming van de gebruiker gekend zijn met de hoedanigheid aanbestedende overheid in de KBO én moet de gebruiker een functie in de KBO of de rol "Public Buyer" voor deze aanbestedende overheid bezitten.

Je kan via Public Search (http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknaamfonetischform.html ) nakijken of je onderneming gekend is als aanbestedende overheid. Contacteer de Dienst Administratieve Vereenvoudiging (dav@premier.fed.be) als je een aanbestedende overheid vertegenwoordigt waarvan de hoedanigheid nog niet in de KBO is opgenomen.

De rol ‘Public Buyer’ wordt toegekend door de ‘lokale toegangsbeheerder overheidsopdrachten’ binnen je onderneming.

Meer info

URL: http://telemarc.belgium.be